Ấn vào link tải IOS trên WEB Để cài đặt


Sau khi cài đặt xong: Vào Cài đặt chung -> Quản lý thiết bị ->Tin cậy "China.." Chúc Anh Em Nhẫn GIả chơi game vui vẻ! giữ sức khỏe!